Blog Image

Magnus Larsson

2019-09-29

Aktuellt Posted on Mon, September 30, 2019 21:21:122019-09-16

Aktuellt Posted on Tue, September 17, 2019 21:42:09

Krondiken är handgrävda diken som uppkom under första hälften av 1900-talet. De grävdes av arbetslösa som beredskapsarbete, alltså med staten eller “Kronan” som arbetsgivare. Tanken med dessa diken var att de skulle tillföra mer jordbruks-, betes- och skogsmark. De utfördes så gott som uteslutande på myrmarker, torvmarker eller gamla sjöbottnar för att dränera mark som inte var lämpad för traditionell odling eller skogsbruk.2019-08-23

Aktuellt Posted on Fri, August 23, 2019 20:11:24

MYCEL AT WORK2019-08-23

Aktuellt Posted on Fri, August 23, 2019 11:03:52

MYCEL AT WORK2019-08-03

Aktuellt Posted on Sat, August 03, 2019 10:24:22

UNDER
_________

TIDEN2019-07-06

Aktuellt Posted on Wed, July 10, 2019 18:03:57


2018-10-06

Aktuellt Posted on Sun, October 07, 2018 11:14:487 okt – 18 nov 2017 VÄNERSBORGS KONSTHALL

Aktuellt Posted on Thu, August 24, 2017 23:33:55

En plats är bakom

Gå först runt eller igenom

Bakom när man vill ställa undan

senare bakom

Det finns mer på framsidan senare

Någon har tänkt

Tänk inte

Gå tillbaka

Efter framför eller på sidan

Gå inte fram

« PreviousNext »