Blog Image

Magnus Larsson

2021-07-31

Uncategorised Posted on Sat, July 31, 2021 10:29:29

Skåp i väggen i kyrkan.2021-06-22

Uncategorised Posted on Tue, June 22, 2021 15:42:33


Uncategorised Posted on Thu, May 13, 2021 10:10:36

15 maj – 6 juni

onsdag-söndag kl.12 – 16

3:e Våningen, Sockerbruket 9, S-414 51 Göteborg, Sweden.

Tel: +46(0)702–721771

E-post: kontakt(at)3vaningen.se

WHOLES 

H-h-hål  Helheter  Hålheter  Mätbarheter  Ovägbarheter   

Isär-fogat  Kontrasterande  E-ex-panderande  Kosmologier   

Tätnande  Fläckar  Nebulöst  Under konstruktion   

Kontraherande  Omätbarheter  Sönderfallande    

Mikroskopiskt  Kluster  Glesnande  Vägbarheter    

Ömmande  L-l-läckande    

Vacklande  Bleknande  Svartnande 

I Magnus Larssons arbeten finns en återkommande tyst och stilla begrundan över de två hypnotiska tillstånden koncentration och apati. En puls där frånvaro är lika viktig som närvaro. Hoppet i fiktionen och sammanfogandets oändliga möjligheter. Magnus är född 1972 i Örebro.   

Guro Olsdotter Gjøl uppehåller sig vid omständliga och till synes obefogade experiment med alldagliga material, föremål och fenomen. I arbetet utforskas förhållandet mellan materia och tomrum, mellan universums storhet och dess mest oansenliga beståndsdelar. Guro är född 1979 i Asker, Norge.   

Mikael Olofsson har sedan flera decennier arbetat på en bildsvit som egentligen är en bok eller drömmen om en bok med titeln Erotica. Bilderna blir ofta till konstellationer som laddas i spänningen mellan spridning och täthet, mängder och enskildheter. Utsida och insida växlar ständigt plats, blandas ihop, måste dras isär igen. Eller inte.  Mikael är född i Ersnäs i Norrbotten 1956.2021-04-15

Uncategorised Posted on Thu, April 15, 2021 11:57:452021-03-05

Uncategorised Posted on Tue, April 06, 2021 19:09:23


2021-03-24

Uncategorised Posted on Wed, March 24, 2021 15:55:23

“Jack of all trades”2021-02-28

Uncategorised Posted on Mon, March 01, 2021 09:08:32


2021-01-02

Aktuellt, Uncategorised Posted on Sat, January 02, 2021 18:57:05

                                                                       B  ä  c  k  a  g  ä  r  d  e  t 

 

                             G  r  a n  ö   j  a  n

 

                                                   G  u  l  l  r  i   n  g  s  k  ä  l  l  a  n

 

               A  l  m  a  b  ä  c  k  e  n

 

                                              S  å  g  a  r  e  g  ä  r  d  e  t

  

 F  ä  l  l  k  n  i  v  a  m  o  s  s  e  n

  

                                  G  u  b  b  a  s  t  e  n

                 

                                                                                           s  v  a  r  t  a  s  t  e  n 

                                              S  k  o  r  s  t  e  n  s  b  a  c  k  e  n

 

                                                    T  o  r  k  a  p  e  l  n

 

                            Ä  n  g  a  s  k  o  g  e  n

 

                                          R  ä  v  a  b  ä  c  k  e  n       U  t  l  o  p  s  d  i  k  e  t

   

                                  K  v  i  s  t  a  s  k  g  e  n

 

                                                                        P  o  r  s  m  o  s  s  e  n

    

                                                                            B  e  r  g  e  t 

 

                   G  ä  r  d  e  s  d  a  m  m  e  n

 

                                    S  k  o  g  s  b  a  c  k  e  n 

                                                                                                                                                   E  k  h  å  l  a  n  

                                        L  e  r  m  a  r  k  e  r  n   a

 

                                                                                              J  ä  t t e  s  t  e  n  e  n

 

                                                                  B  j  ö  r  n  å  s  e  n 

                                  H  ö  n  s  h  u  s  a  a  p  l  a

 

                                                                                               H  o  l  k  e  n

  

                 B  r  ä  n  n  o  r  n  a    

                                  A  s  p  e  k  u  l  l  e  n 

                                                      R  å  s  e  n                  M  o  s  s  å  k  e  r  n 

                                            D  ä  m  m  e  t

  

                                                              U  n  d  a  n  t  a  g  e  t 

                                                                                             G  i  n  v  ä  g  e  n  

                                                                     E  k  e  d  u  n  g  e  n 

                                                    K  l  ö  v  a  m  o  s  e  n  

                         V  ä  s  t  e  r  l  y  c  k  a  n                       M  a  r  s  k  a  t  t  

                                                                                     R  å  t  t  e  r  i  k  e  t 

                                                                        R  ä  v  a  d  r  a  g  e  t 

  

                                                           U  l  l  a  b  a  c  k  e  n 

                                                  H  e  d  a  b  o  t  t  e  n 

                                                                        A  s  p  ö  j  o  r  n  a

  

              S  v  ä  l  t  e  k  u  r  e  n               K  o  h  a  g  s  m  o  s  s  e  n  

                                                                                      L  ö  v  b  a  c  k  e  n    

                                                           S  t  e  n g  ä  r  d  e  t

  

                                                                       V  a  d  e  t 

 

                                                                                            S  y  l  t  e  r  n  a  

                                           S  t  o  r  a  b  ä  c  k  e  n 

                                       G  r  u  s  h  å  l  s  b  a  c  k  e  n  

                                                       S  k  o  m  a  k  a  r  k  u  l  l  e  n

 

                    O  r  m  a  m  o  s  s  e  n                        S  i  k  a  k  ä  l  a  n 

                                                                      L  ö  v  a  s  t  e  n 

                                                                           O  x  ö  g  a  t  

                                                                            T  o  r  v  h  å  l  o  r  n  a 

                                     N  y  g  ä  r  d  e  t

  

                                                          D  y  b  e  r  g  s  b  o  t  t  e  n

 

                                                                         H  a  r  a  b  a  c  k  e  n

 

                                   S  v  a  r  t  a  k  ä  r  r  e  t             P  u  t  s  a  b  a  c  k  e  n 

                                                        P  i  c  k  a  m  a  r  k  e  n  

                    Y  t  t  e  r  m  a  d  e  n 

                                                              H  ö  k  a  d  a  m  m  e  n 

                                                                                                                                                 R  ä  v  ö  n    

                                                      M  o  s  s  e  n 

                                                   L  a  d  u  g  å  r  d  s  g  ä  r  d  e  t 

 

                                                                       G  r  a  n  h  ö  j  a  n 

                                                                            B  e  t  e  s  m  a  r  k  e  n 

                                                  H  a  c  k  e  t 

                                                                     S  v  a  r  t  e  k  o  r  p  e  n 

                           T  j  u  r  l  e  d  e  t                     U  l  l  a  b  a  c  k  e  n 

 

                                                                                     I  s  d  a  m m   e  n 

 

                                                          K  v  a  r  n  d  a  m  m  e  n 

                                                   P  u  t  s  a  b  ä  c  k 

 

                               G  r  y  t  a  n        B  r  ä  n  n  o  r  n  a 

                                                             G  u  b  b a  s  t  u  p  a  n  

                 I  n  n  h  ä  n  g  n  a   d  e     g  ä  r  d  e  t 

 

                                                                                            O  x  h  a  g  e  n 

                      M  a  d  e  n                                   S  y  l  t  e  g  ä  r  d  e  n  a 

                                                                 L  å  n  g  ö  n  a  s  k  o  g  e  n 

 

                   S  v  a  r  t  h  ö  l  j  a  n              U  t  g  ä  r  d  s  b  a  c  k  e  n 

                                                                  Y  t  t  e  r  m  o  s  s  e n  

                                                                                     N  o  r  d  s  i  d  a  n 

 

                               T  o  r  s  h  ä  l  l  a  r  n  a

  

                                                                        G  å  s  a  m  a  d  e  n 

           S  t  a  l  l  g  ä  d  e  t                              S  l  ä  t  t  a  l  y  c  k  a  n  

                        G  r  u  s  t  a  g  e  t                   Å  ä  n  g  e  n  

                                                          B  i  h  u  s  a  p  e  l  n  

                

                                                                                                                                           S  o  u  d  d  e  n    

                          H  a  g  e  n      

                                                                                         B  j  ö  r  k  ö  j  a  n 

 

                            G  å  s  a  m  a  d  e  n     H  ä  s  t  a  l  y  c  k  a  n 

 

                                                                             E  k  h  a  g  e  v  ä  g  e  n 

 

                                                              A  s  p  e  k  u  l  l  e  n  

         H  ä  s  t  a  h  a  g  e  n                          T  o  f  f  l  a  m  o  s  s  e  n 

                                                                                   Ä  n  g  s  b  a  c  k  e  n

 

                                               T  r  ä  d  g  å  r  d  s  g  ä  r  d  e  t  

               M  o  s  a  h  å  l  a                        K  ä  r  r  i  n  g  a  g  ä  r  d  e  t  

                                                                  G  r  ä  v  l  i  n  g   a  s  t  e  n  e  n 

 

                                                            I  s  d  a  m  e  n   

                                                                                R  ö  d  a    a  p  l  a 

                                                                        S  a  n  d  h  å  l  e  g  ä  r  d  e  t  

                                                               T  a  s  s  e  m  a  r  k  e  n  a 

  

            K  a  l  v  p  l  å  g  a  n  

                                                                         H  y  g  g  e  s  m  o  s  s  a  

                                                            F  e  m  m  a  n 

             V  a  s  s  k  o  h  a  g  e  n                         Ä  n  g  a  s  k  o  g  e  n 

                                                        U  t  l  o  p  p  s  d  i  k  e  t  

                                                              D  y  b  e  r  g  s  h  ö  g  e  n 

                                                                                                  I  n  t  a  g  a  n 

                                                                             B  j   ö  r  k  ö  j  a  n 

                                              T  j  u  t  a  s  t  e  n  e  n 

 

                                                               G  ä  r  d  e  t    v  i  d    l  u  n d  e  n 

                     K  o  r  s  e  t                                    S  v  a  r  t  a  g  a  t  a  n 

 

                                                  V  a  s  s  a  r  n  a

 

                                                                                H  ö  g  s  j  ö 

 

            T  e  g  e  l  b  a  c  k  e  n                       K  v  a  r  n  b  r  o  n   

                                                                                        S  t  i l l å  n  

                                                                                    Y  t  t  e  r  m  o  s  s  e  n  

                                                                   M  a  g  a  s  i  n  s  g  ä  r  d  e  t 

                                T  r  ö  t  t  h  å  g  e  t  

 L  u  n  d  e  n 

                                                 S  å  g  b  a  c  k  e  n 

                                G  r  a  n  e  k  u  l  l  e 

                                                                  A  p  e  l  s  h  ö  g  e  n 

                                                                            H  ö  g  s  j  ö 

                                 T  o  r  v  m  o  s  s  a  t  e  g  e  n 

                                  V  a  r  g  a  g  r  a  v  e  n 

                                                                           O  r  m  a  v  a  s  s  e  l  n  

                         S  t  e  n  l  y  c  k  a  n  

       

                                                         K  a  t  t  e  d  a  m  m  e  n 

                                                       R  ä  v  ö  n

 

                                                           S  j  ö  k  a  n  a  l  e  n  

                                                                L  j  u  n  g  e  t  

                       P  a  r  k  a  m  o  s  s  e  n                       Ä  r  t  å  s  e  n 

                                                                                       V  o  m  m  e  n  

                                                                          K  ö  l  l  e  n   

                 N  e  d  e  r  d  r  ä  t  t  e  n 

                                                                               M  e  l  l  a n  g  ä  r  d  e  t 

 

                                                 O  r  m  a  b  a  c  k  e  n 

                                                                      S  t  o  r  å  k  e  r  n  

                                         L  å  n  g  å  l  a  n  d  e t 

                                           T  o  r  v  h  å  l  o  r  n  a  

                                                                               Å  s  e  n  

                                                                 

                            K  r  o  n  a  p  e  l  n 

                                                                                                     T v å a n 

                                                                  S  v  a  r  t  å  n 

                                                                           O  r  r  a  m  o  s  s  e  n 

                                                                         S  t  o  r  ö  j  a  n 

                                         T  r  e  k  a  n  t  e  n                    Å  ä  n  g  e  n 

                                                                                S  v  a  r  t  a  h  å  l  e  t  

                                         K  ä  l  l  a  r  e  g  å  r  d  e  n 

                                                     T  r  i  n  d  å  l  y  c  k  a  n  

                                                                                         L  ö  v  a  s  t  e  n 

                            L  j  u  n  g  k  v  i  s  t  e  l  i  d  e  n 

                                                                  B  i  b  a  c  k  e  n        

    L  u  s  s  e  b  o  t  t  e  n       

                                                                                K  r  å  k  e  s  t  e  n                                        

                                                H  u  s  t  a  p  l  a  

                                                                                          H  ö  n  s  a  m  o  s  s  e  n

 

                                                                         V  i n  r  o  t  a  g  ä  r  d  e  t 

  

         Z  a  k  r  i  a  h  ö  l  j  e  n                             B  r  ä  n  n  v  i  s  h  å  l  a  n 

                                                             P  o  t  a  t  e  b  a  c  k  e  n 

                                                                                 B  r  a  n  t  a  b  a  c  k  e  n 

                                                                 F  a  n  t  a  s  i  h  a  g  e  n 

                                                                                              K  a  l  v  a  p  l  å  g  a  n

 

                                                            B  j  ö  r  n  a  b  e  r  g  s  s  t  e  n  e  n 

K  ö  l  l  a  b  ä  c  k  e  n                     L  j  u  n  g  a  b  a  c  k  e  n

      

                                                                                                                M  y  r  a  n

 

                                         R  ä  v  ä  n  d  a  n                         L  e  r  j  o  r  d  e  n

 

                                                                                      N  i  l  s  a  g  ä  r  d  e  t 

                                                                 S  t  e  n  s  k  j  u  l  s  l  y  c  k  a  n 

                                                                                               T  r  ö  t  t  f  l  å  g  e  t

 

                                                                 K  r  o  k  i  g  a  g  ä  r  d  e  t  

  

                                      S  v  a  l  k  a 

                                                                                                 F  e  s  t  b  a  c  k  e  n 

                                                                                              T  j  ä  r  n  a  b  b  e  n

 

                    Ä  r  t  å  k  e  r  n                            K  ä  r  l  e  k  s  s  t  i  g  e  n 

                                                      B  r  ä  n  n  v  i  n  s  s  t  e n e n

 

                                                             D  j  ä  k  n  a  p  i  n  a  b  ä  c  k  e  n 

                                        S  v  a  n  s  g  r  o  p  e  n 

                                                                        K  ä  t  t  l  a  b  e  r  g  e  t 

                                                                                  B  u  n  n  e  k  ä  l  l  a  n 

                                                                                                                                             G  ö  k  a  s  t  e  n 

                                                                         H  a  r  a  b  a  c  k  a  g  r  o  p  e  n 

                                                       R  ä  v  a  b  a  c  k  e  n 

                                                                        L  j  u  n  g  b  a  c  k  e  n 

                       T  o  f  f  l  a  m  o  s  s  e  n 

                       S  t  e  n  g  ä  r  d  e  t 

   

                                                                          H  y  g  g  e  s  m  o  s  s  e  n 

                                                                           B  r  ä  n  n  e  r  i  h  å  l  o  r  n  a 

                            H  ö  k  a  d  a  m  m  e  n Next »