Östersund 24 sept – 9 okt 2016

www.ltz.se/kultur/konst/han-anvander-natthimlen-som-morkrum

JA, SÅ: ATT SITTA PÅ EN PALL

av papper, att vänta
där

som i en saga eller
som under ett långt skift?

En apparat för att
utvinna något genom tid och tålamod

Pappersmassa,
ansikten och väder är i evig förändring/förening

Utdrag ur dikt
av Sara Hallström efter ett ateljésamtal, Göteborg den 28:e augusti 2012