En plats är bakom

Gå först runt eller igenom

Bakom när man vill ställa undan

senare bakom

Det finns mer på framsidan senare

Någon har tänkt

Tänk inte

Gå tillbaka

Efter framför eller på sidan

Gå inte fram