Den här behöver stå ute innan arbetet kan fortsätta. Tid.