15 maj – 6 juni

onsdag-söndag kl.12 – 16

3:e Våningen, Sockerbruket 9, S-414 51 Göteborg, Sweden.

Tel: +46(0)702–721771

E-post: kontakt(at)3vaningen.se

WHOLES 

H-h-hål  Helheter  Hålheter  Mätbarheter  Ovägbarheter   

Isär-fogat  Kontrasterande  E-ex-panderande  Kosmologier   

Tätnande  Fläckar  Nebulöst  Under konstruktion   

Kontraherande  Omätbarheter  Sönderfallande    

Mikroskopiskt  Kluster  Glesnande  Vägbarheter    

Ömmande  L-l-läckande    

Vacklande  Bleknande  Svartnande 

I Magnus Larssons arbeten finns en återkommande tyst och stilla begrundan över de två hypnotiska tillstånden koncentration och apati. En puls där frånvaro är lika viktig som närvaro. Hoppet i fiktionen och sammanfogandets oändliga möjligheter. Magnus är född 1972 i Örebro.   

Guro Olsdotter Gjøl uppehåller sig vid omständliga och till synes obefogade experiment med alldagliga material, föremål och fenomen. I arbetet utforskas förhållandet mellan materia och tomrum, mellan universums storhet och dess mest oansenliga beståndsdelar. Guro är född 1979 i Asker, Norge.   

Mikael Olofsson har sedan flera decennier arbetat på en bildsvit som egentligen är en bok eller drömmen om en bok med titeln Erotica. Bilderna blir ofta till konstellationer som laddas i spänningen mellan spridning och täthet, mängder och enskildheter. Utsida och insida växlar ständigt plats, blandas ihop, måste dras isär igen. Eller inte.  Mikael är född i Ersnäs i Norrbotten 1956.